en   pl

contact     rafał kucharski
tel +48 501 694 896
skype rafalkucharskiPL
www intelligent-infrastructure.eu
mail info@intelligent-infrastructure.eu

intelligent-infrastructure zajmuje się tworzeniem skryptów do oprogamowania PTV VISUM1 . Właściciel firmy jet asystentem w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej (prof. Andrzej Szarata), oraz współpracuje przy rozwoju narzedzie do modelowania dynamicznego w Spin-Off La Sapienza w Rzymie (SISTeMA, PTV Group)

Oferujemy zarówno gotowe skrypty, jak i spersonalizowane aplikacje pisane na potrzeby konkretnego zadania.
Używamy do tego naszej wiedzy i specjalistycznych narzędzi, są wśród nas specjaliści wywodzący się z różnych środowisk, uprawiający różne dziedziny nauki. Łączymy je po to, by dodawać nową jakość w modelowaniu transportu.

Nasza oferta skryptów została skonstruowana tak, by maksymalnie wykorzystać możliwości narzędzi do modelowania ruchu. Nasz katalog (dostępny wraz z ulotkami w języku angielskim tutaj) zawiera zbiór skryptów dla PTV VISUM:

• począwszy od prostych ułatwiających pracę narzędzi z grupy VISUM helpers, jak np. narzędzie do określania parametrów modelu czterostadiowego, narzędzie importujące dane z arkusza kalkulacyjnego itp.

• poprzez grupę ułatwiającą pracę z GIS i danymi przestrzennymi mapsuite, jak np. narzędzie do publikacji wyników modelowania on-line, narzędzie do przenoszenia modelu do określonej projekcji geograficznej itp..

• zbiór aplikacji pozwalających na swobodne łączenie platform (GIS, ITS, Google Transit, Land-Use Models, etc.) data integrators, wśród których znajduje sie m.in. połączenie VISUM z bazą danych jakdojade.pl, oraz będący w fazie przygotowań produkt dostarczający danych o czasie przejazdu w sieci z wiodącego serwisu informującego o korkach w polskich miastach.

• zbiór narzędzi optymalizacyjnych optimization, wśród których znajdują się np. narzędzie do optymalizacji wyboru punktów pomiarowych w sieci, czy narzędzie do optymalizacji kształtu sieci transportowej w regionie.

• grupa wsparcia dla ITS zajmująca się integracją modelów ruchu z systemami ITS (wspólna baza danych, automatyczna aktualizacja, baza danych historycznych, predykcja krótkoterminowa, integracja modeli mikro-makro, zdalne wywoływanie procedur VISUMowych, etc.)

• oraz services usługi wykraczające poza podstawowy zakres katalogu, a więc usługi rozwiązujące problemy, jakie napotyka Wasze biuro przy modelowaniu. Nasza firma ma doświadczenie w personalizacji oprogramowania tak, by spełniało wymagania określonego zadania, by sposób praca z oprogramowaniem był podporządkowany pracy inżynierów a nie odwrotnie.

Zapraszamy do współpracy

intelligent-infrastructure

W ramach Politechniki Krakowskiej wykonujemy modele ruchu dla aglomeracji (Kraków 2014, Warszawa 2015, Mazowsze 2015, Małopolska 2013) pod kierownictwem prof. Andrzeja Szaraty. W sprawach związanych z modelowaniem proszę o kontakt z Zakładem Systemów Komunikacyjnych.

Rafał Kucharski, asystent, Zakład Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska, p. 201c (budynek Houston), mail: rkucharski@pk.edu.pl, tel: +48 501 694 896.

intelligent-infrastructure is a PTV partner providing scripts and applications working in PTV VISUM1. Please take a look at our full catalogue, or focus on our newest developments:

Andrey - GSM and GPS based travel surveying platform

APNR support add-in

intelligent-infrastructure works twofold:

1. We offer you our "off-the-shelf" applications for PTV VISUM modeling. Full offer available in our catalogue

2. We offer personalized services aiming to solve your problem in transport modeling. We will diagnose workflow, identify weaknesses and time consuming operations to propose solutions on how to create modeling environment tailored to your needs. See detailed offer of our services

More info on pricing details, terms and conditions is available at sales section

The founder of i2 is a research assistant in Cracow University of Technology (prof. Andrzej Szarata's LAB) and DTA developer in SISTeMA linked in profile

1 VISUM is a product by PTV AG. Further information may be found at: www.ptv-vision.com . Direct link from PTV to intelligent-infrastructure page can be found here

If you are interested in our products contact us for pricing, terms and conditions via mail at
info@intelligent-infrastructure.eu and we will discuss the details.

intelligent-infrastructure

Contact

Do not hesitate to contact us, we would always like to hear what are your thoughts, and expectations!

The best way to contact us is via mail,

Those pages contain descriptions of intelligent-infrastructure ready-to-go applications (for offer pricing, and details please visit sales section).

We are working hard to make our script catalogue as complete as possible. At the moment we have about a dozen of applications in five groups. Most of them are results of consultations with our partners, and are somehow correlated with business expectations. Some of them are our own innovations.
We are making our best to extend our catalogue so that it fully covers modelers needs. We just need some time to get to that point, in the meantime just take a look at what we have.

There are five groups of scripts:

1. VISUM helpers which make modeling easier.
What can be exceptionally interesting is our spatial data aggregator which makes aggregating spatial data to create demand model easier.

2. map suite, group of tools that will enable you to benefit from GIS functionalities in VISUM modeling.
What can be exceptionally interesting is our map formers which seamlessly converts any model with no geo-reference into WGS84 projection.

3. data integrators, which enables you to import data to VISUM model from wherever you want.
What can be exceptionally interesting is our cooperation with transit route planner to provide detailed PuT network and timetable import into VISUM.

4. optimization, our cutting-edge cooperation with academics, resulting in several projects, out of which some are "off-the-shelf" products, i.e. Optimal Count Locator - tool which tells you where count locations should be placed

More info on pricing details, terms and conditions is available at sales section)

Additionally we encourage you to see our tool to present dynamical results of transport modeling Space-Time Extended Network

VISUM Helpers

Collection of scripts to make modeling easier.

get pdf flyer

Each VISUM user knows that there are some jobs that just have to be done. None of us feel happy when asked to create i.e. travel time histograms for several scenarios for several OD matrices. It’s neither complicated nor challenging, but we would be delighted to hear that we can get some help with such a task.

That’s why intelligent-infrastructure created VISUM Helpers - a group of basic scripts that help you with your daily modeling jobs. You can see details below, or you can take a look at our flyer.

Our Helpers:

   • automate processes
   • export, filter and present data
   • execute procedures
   • modify network
   • change parameters
   • calibrate procedures

Namely anything that you can do with VISUM can be done with our helpers. That’s why now you can focus on crucial parts of your model, and we will provide you with our Helpers. More info on pricing details, terms and conditions is available at sales section)

Our Helpers work twofold:

1. We have a group of experienced, qualified Helpers, created to handle certain tasks, you can find their descriptions below. They are ready to help you straightaway. At intelligent-infrastructure we keep on working on new ideas, and new helpers will be created soon.

2. Additionally we have groups of Helpers that will help you with what you actually need. Just send us a description of the problem and we will train our Helpers, so that within a few days they are ready to help you.


1. Spatial Data Aggregator

Aggregate spatial data into VISUM Production/Attraction

Precise spatial data and complex demand model requires cautious data aggregation before they can be utilized within demand model.
Recent “intersect” function in VISUM allows GIS-like aggregation of spatial data, but using this option for big datasets is not efficient.
That’s why Intelligent-Infrastructure created a user interface dedicated to aggregate data for zones, and main zones in VISUM.

This helper intersects multiple attributes, sums them with respective weights and saves results into one aggregated zone parameter. With spatial data aggregator one can easily modify demand model parameters, include new variables to the model, and alter modeling results.

       

fig.1. User interface for Spatial Data aggregator2. Voronoi Boundaries

Creates most logical zone boundaries in VISUM.

For given centroids the user gets boundaries according to the Voronoi theorem – with a single click.
Similar action can be done for PuT stops to see natural catchment areas for stops.
       

fig.2,3 Network before and after creation of Voronoi boundaries3. MultiClassify

Click once instead of clicking a hundred times.

We’ve created Multi Classify to show you how we can make your modeling easier. This Helper creates excel charts with histograms of travel time. It classifies matrices of various demand segments, from various version files, and creates an excel file with several charts.

Those are things that can be done via VISUM without the MultiClassify helper, but at Intelligent-Infrastructure we believe, that modelers should focus on modeling, rather than on endless mouse clicking. MultiClassify is a perfect example to show that it’s possible.

       

fig.4,5. MultiClassify graphic user interface and resulting excel chart4. POI Area Calculator

Overcome lack of VISUM functionality

Although VISUM provides functionality to calculate the area of Polygon objects (Zones, MainZones, etc.) it doesn’t support POI.
This minor drawback of VISUM is overcome with our Helper. With a single click it calculates areas of all POIs in your network.

       

fig.6,7. Network before and after POI area calculation


Helpers on demand

Additionally to this basic collection we would be happy to create a helper suited for your needs.

Just think of any job that you are doing frequently while modeling in VISUM, and we can provide you a helper that will do this for you.
Imagine that your basic modeling technique can be repeated with a single click, i.e.

• you repeat the whole procedure sequence for numerous scenarios,
• you change input data, and the model is automatically recalculated,
• you modify the model, and excel, word, jpg output alters respectively.

That’s possible with intelligent infrastructure.

MapSuite by Intelligent-Infrastructure

Take benefit from GIS functionalities in VISUM modeling

get pdf flyer

MapSuite tools open the transport modeling world into GIS. GIS Functionalities are now available for VISUM users. More info on pricing details, terms and conditions is available at sales section)


1. MapFormers

Before entering the GIS world, your model needs to have a geographic projection, which is not always the case. If you have a model that is not projected in any geographical projection, you need to set projection for the model which is impossible, or, at least, extremely challenging.

That’s why Intelligent-Infrastructure has created MapFormers. VISUM users simply run the application and specify node positions from GoogleMap/OpenStreetMap. When you have specified several node locations, the network will be reprojected to common WGS84 projection (which you can easily change into any other projection with basic VISUM functionality).

Now the GIS world with its functionalities is opened to you.

       

fig.1. MapFormers user interface


2. MapLayers

One of first steps in modeling tasks is map selection, being the network background. Now this step can be automated, and users do not need to bother with what kind of map they need or which area they shall focus on. Users do not need to download data from a server, or choose a provider and map type. They do not need to rescale the map, or place it in certain coordinates.

Map Layer will do it automatically. You can choose one of eleven map layers including Google, Yahoo, Bing, and OpenStreetMap, or you can choose from a road, satellite, terrain, or hybrid map. Maps will render at the proper location with chosen quality factor.

Thanks to this software you may easily switch between various map providers to find the data you need (intersection geometry, POI, bus stop location, or whatever you might want to see). You may increase resolution and get a highly detailed map so you may zoom in and keep quality high, or you may work with lower resolution and the map will reload each time you need greater zoom.

       

fig.2,3. Network before, and after using MapLayers3. MapPublisher

Now you can publish your network online with a single click. The network is published on a specified background layer (OpenStreetMap, Google Map, Yahoo Satellite, Bing Roadmap, etc.). The resulting single html file can be uploaded anywhere, and be available online.

Additionally, the user can specify width and color parameters for network elements (i.e. link travel time, volume, etc.). Such a file can be a good starting point to create a basic or advanced web service with VISUM modeling results.

Additional functionality is .kml file creation which is easily readable by any Google Earth user.

       

fig.4. Browser wiev for published VISUM network4. MapVectorizer

This is a great improvement for those who are struggling with paper maps. Now, with this script, one can easily transform any scanned document (for which s/he has the copyright) into a fully functional VISUM network (nodes and links). Advanced algorithm provides exceptional results. User profiles for map scanning enable the user to specify link types and filter important data.


fig.5. Image view, and its vectorization for single road class.


VISUM data integrators by Intelligent-Infrastructure

Import data to VISUM model from wherever you want.

get pdf flyer

Transport modeling relies on input data. There are numerous data sources, each of them provides different files, and formats. At intelligent-infrastructure we do our best to make data integration in VISUM as easy as possible.

We have some good practices with data integration:

1. We are developing fully functional GIS integration ( MapInfo - VISUM ),
2. We provide Public Transport data transfer (network and timetables) from acknowledged format into full VISUM PuT network, and back (jointly with a cutting-edge Polish route planner – jakdojade.pl )
3. We provide Vehicle Floating Data based Traffic Stats from our partner targeo.pl

These good examples show that Intelligent-Infrastructure is capable of inputting data into your VISUM network from numerous sources. We are waiting to see the synergy of data integration in your VISUM models. We will help you in achieving this! Simply let us know what protocols you are using, what third party data are your model inputs, where are the bottlenecks of your workflow and we will take care of this.


1. MapInfo (GIS) – VISUM integration

This package is being developed for a GIS company which uses mostly MapInfo (by PitneyBowes) in their office (Inkom - Katowice) Our client wanted to extend his market and tried with transport analyses. The PTV VISUM package suited their needs. Unfortunately they employ only one highly skilled VISUM operator, apart from several GIS engineers.

To extend usability of the VISUM software, we are creating a common interface for the major functions of PTV VISUM available from the MapInfo level.

From now on, obtaining assignment results, changing scenarios, calculating skim matrix, and a few other basic VISUM functions are available for MapInfo users, without bothering traffic engineers with each single problem. To do so, we needed to establish a common database where network and demand information were stored. Database is available both from VISUM and MapInfo, so that data integrality/integration is acquired.

From the MapInfo level we provided the basic GUI with the most important functions. From the VISUM level we generated several procedures that assure data integrality, and save data in proper database formats. From both the VISUM and MapInfo level we did a scenario browser where you can see the latest file version.


2. PuT timetables, and network data integration

An award-winning commercial transit route planner (jakdojade.pl) in Poland and Intelligent-Infrastructure has decided to create a product that provides VISUM users with full Public Transport database.

Extensive public transport data model with multi-level stop points, transfer walk times, and detailed timetables is now transferred to VISUM as easily as you can imagine.

Additionally data is being updated frequently, and the WGS84 projected public transport network is always up to date.

fig.1. VISUM view and browser view of PuT network.


3. Traffic stats

Recent PTV’s cooperation with TomTom to provide traffic stats is not as functional on the Polish market as elsewhere. That’s why Intelligent-Infrastructure cooperates with a major traffic stats provider (Targeo by Indigo), who publishes travel time data for major cities in the country. Its system uses a much larger vehicle fleet to cover the full area.

We are creating a common application providing VISUM users full travel time data. Data is seamlessly migrated into the VISUM network, and network elements with data are automatically identified.

       

fig.2. VISUM view and browser view of traffic stats.


Data integration Services

As well as in the above cases, Intelligent-Infrastructure will work for your company to create an integrated modeling environment with seamless data flow, where modelers focus on modeling, not on data processing.

Optimizationintelligent-infrastructure is exceptionally interested in transport network optimization.
There are numerous algorithms created to optimize transport network. If only small fraction of them were implemented transport modeling would be in another dimension.

That’s why intelligent-infrastructure pursue long-term target to implement set of most promising optimization problems. So far we’ve managed to implement following applications:

1. Alternative line routes

Precalculation of alternative line routes for incident management

Efficient management of transit network requires quick response during incidents. That includes quick definition of alternative routes when a part of transit network is blocked. Intelligent infrastructure created a tool which calculates a set of alternative line routes. The line which is the most congruent to the reference one will be chosen, i.e. only the blocked part is modified.2. Optimal Count Locator

Tool which uses acknowledged policriterial algorithm to determine points where setting up a count location is most effective

Test results has proven that algorithm is reliable and provides practical results. Thanks to ground-breaking data structures in Python, our algorithm does not only converge in a reasonable time, but also does it work with big networks. It allows the user to include budget constraints and predefine locations already existing. Numerous statistics are available as a result.
3. Transit network design problem

Find a set of transit networks being a compromise between costs and benefits.

Transit Network Design Problem – the graph theory application enabled to simplify the complex optimization problem into a feasible size. The policriterial genetic algorithm provides Pareto frontier for two opposite criteria: paskm, and vehkm. In other words we generate the network being a compromise between the cost of public transport and passenger needs.

We are planning to implement other applications of common problems, i.e. :

• Optimal Plate Scanning Locator,
• Optimal Stop Point Locator,
• Dynamic Policriterial Shortest Path Search,
• City Logistics Dispatch Window Optimization,
• Modal Split Calibration Tool,
• Traffic Speed Based OD Matrix Calibration, etc.

Solutions described above are ready to be implemented at your office, other ideas are queuing to be developed, moreover your suggestions are always welcomed.

Contact intelligent-infrastructure for more information on purchase details, pricing, terms and codintions.

i2’s Optimal Count Locator (OCL)

Decision support for setting up counting schemes.

get pdf flyer

i2 - Intelligent-infrastructure is proud to present its’ newest Visum add-on which tells you where to place counting locations in the transport model to get best results. Let’s see how it works.

1. Idea

The quality of transport modeling depends, among others, on counting data. But who cares about quality of counting itself? We set up counting locations willing to catch as much flow as we can, yet how can we be sure that our location is best possible. Knowledge, and experience seems to be a good hint, but here we propose something more refined. Our tool employs acknowledged optimization technique to specify set of optimal counting locations catching as much flow and as many OD pairs as possible.

2. Study Case

We asked transport planning professionals to specify 10 best nodes to be counted in the city that they know very well (Kraków - PL). We compared their solutions to our algorithm results, and that’s what we got:

    modeler with 5yrs exp     modeler with 10yrs exp     OCL by i2 
Flow detected 45,7% 50,6% 56,3%
OD pairs detected 37,2% 45,1% 57,0%

We see that even experienced transport planners, who know the city didn’t manage to cover as much flow and OD pairs as OCL. They detected almost as many flows as OCL, but OD pairs coverage was much lower. This experiment can give you a hint about what are benefits from using OCL


fig.2. intuitive user interface

3. Product

We introduce the optimization procedure wrapped in intuitive, user friendly interface, which can quickly find optimal solution even for complex networks.
User can define his budget (number of points that can be placed) and detectors which are already installed. It’s also available to determine what kind of detectors we want to install: junction, link, directed link, (it soon will be extended to cover also turns).
Additional technical parameter is algorithm depth, being number of paths between origin and destination that are taken into calculation process. For assignment generating numerous routes per OD pair setting this parameter low can make procedure faster.
We propose various strategies of optimization. In our opinion, and due to our tests, the most useful is mixed maximization of both OD pairs coverage and flow coverage, however you can choose to maximize only flow, or only OD pairs.

4. Running time

Calculation time depends on size of the network. On the average up-to-date PC it takes about 1 minute to download 300 000 of paths (model for Kraków, Poland of ca. 350 zones), and then time of optimization itself depends on number of connectors and takes roughly 5s per detector.

5. Results

Results are saved in your Visum network as Boolean, User-Defined-Attribute “i2_OCL_Detectors”, which equals 1 if it’s an object that should be detected To see results visually, you can import prepared .gpa file. Additionally you can use our flow bundle generator, where you can clearly see which flows are covered with your detection. For detailed results and statistics you can see report including OD coverage, flow coverage, keys of detected elements, calculation time, etc.

fig.3. input data - Visum model

fig.4. text representation of results - detailed statistics

fig.5. visual representation of results: violet - counting locations, yellow - counted flow, gray - uncounted flow.

5. Further developments

The engine we proposed is flexible and extendable, thus it can be suited for personal needs, or extended to new functionalities:

Transit - soon we will try to extend our functionality to cover also PuT, and define set of stop points, or lines to be surveyed.
Plate scanning – our partners ask us to provide tool to define optimal plate scanning locations. Actually that’s on our road map,however this task is much more complicated, and we will need to spend some hours thinking on how to solve it.
Vehicle floating data – the engine we proposed is capable to define optimal trajectory of VFD to get as much details as needed.

Sales

OCL (Optimal Count Locator) is ready to buy Visum add-on, available straightaway at "intelligent-infrastructure. We offer competitive price for a product that gives you significant savings in modeling. We also provide service, where you send us your visum file and we simply calculate the results that you want.

APNR Support

From raw input files to Visum OD and travel time matrices.

get pdf flyer


i2 - Intelligent-infrastructure is proud to present its’ newest Visum add-on processing plate number survey data for you.

1. Idea

Plate Number survey (APNR) is always a chance to improve your model. However it always comes along with data processing problems - thousands of records stored in numbers of files and all need to be processed to gather information. That's why we integrated data processing within VISUM. Now all standard steps between APNR and OD matrix in Visum are automated in user friendly graphical interface.

2. Functionalities

But not anymore: APNR Support will support you with every step of APNR data processing:
1. Flexible data importer will create SQL database from your records.
2. Powerful database engine will organize results
3. Full Visum integration will import counting points' locations
4. Filtering engine will show data you need (i.e. list of truck crossing two count locations during morning peak hour).
5. Data processing machine will calculate OD matrices with several error detection procedures.
6. You will be able to export travel time skim matrices, paths, OD matrices to Visum.
7. You will see your results on histograms and charts.

fig. 2. flexible filtering engine showing you whatever you need to know

2. Summary

- take advantage of integrating APNR data and VISUM network model in one flexible Add-In
- speed up your calculations with highly efficient database engine
- work with user friendly GUI to simply see the data in tables, lists and plots or export ones to Visum and Excel.
APNR created by i2 runs as a script from Visum 12. It uses data from Visum network and APNR data to provide not only advanced queries to APNR database but also calculation of the characteristics based on Visum network and Count Locations.


fig.3. graphical presentation of observed travel times histogram for OD matrix cell

Sales

APNR Add-On is ready to buy straightaway at intelligent-infrastructure. We will personalize import of data from your plate numbers provider, we also offer tailored error processing within database to gain best results. Contact us at intelligent-infrastructure for more details

PS. Project was done with great help and encouragement from Dipl.-Ing. Timotheus Klein from ARGUS Hamburg, who is co-author of the project.

VISUM Space Time Extended Network

A framework to present route paths in a dynamic space of time.

get pdf flyer

intelligent-infrastructure has created a smart way to present dynamism of transport networks.

We propose the Space-Time Cylinder, a 3D representation of VISUM assignment results. Trajectories inside the Cylinder are calculated according to meso, or microscopic traffic flow models, and real-time performance functions of each element. Each journey is presented as a route against time, being a 3D space-time diagram for each of them. The user can rotate, zoom, or pan the Cylinder to focus on a respective link, ODpair, screen line or departure time. Cylinder shows: how traffic jams start, where the traffic is too dense, or which route to choose. Additionally one can focus on a single network element (link, node, turn) and plot detailed graphs of travel time, volume, and traffic density against time.fig.1. Link dynamic charactristics (travel time, vol(t), etc.)


The interesting feature of Intelligent-Infrastructure’s STEN is that the user can define any traffic flow model which is appropriate for the network. Default models are queuing theory for nodes, and fundamental diagram for links, they can be easily calibrated or extended. Moreover, the Cylinder is a perfect way to utilize vehicle floating data – we simply present a GPS track as a path inside the Cylinder, and compare the VISUM trajectory with the empirical one.fig.2. Cylinder with dynamic paths


Contact intelligent-infrastructure for more information details, terms and codintions.

andrey™ - android based platform for transportation survey by intelligent infrastructure


Long-awaited comprehensive platform for transportation surveys using GSM, GPS and Wi-Fi technology.

faster | more data | DB integrated | cost-effective | online | user-firendly | GIS integrated | soon on iOS


Your client needs to do nothing but download and install free application from Google Play/AppStore1, we will take care of rest. The survey is seamless, we get the data without interaction with client - he just lives with his telephone as usual.

Collected data is sent to our database server. We process it to get the knowledge you need. Andrey goes with several data processing techniques designed to get most common transport survey outputs. When we are done, you can get results via browser application. You can see result as a comprehensive table with advanced querying, on web map application, as a chart, or you can export it directly to SQL database, excel etc.

Register now for free testing account via info@intelligent-infrastructure.eu to check it straightaway.

See pictures below

fig.1. Collage showing various features of andrey™ platform - click for full size

fig.2. Mobile operating systems coverage wolrdwide - over 30 countries with over 80% covered with Android + iOS.


1 iPhone (iOS) application will be released soon (late 2012),
Android application is available straightaway here. Andrey is during beta-testing phase, we are about to finish our “full-dress rehersal” in Krakow project late autumn.

intelligent-infrastructure VISUM personalized services

Personalized VISUM scripts tailored for your needs

get pdf flyer

intelligent-infrastructure is proficient in providing advanced PTV VISUM scripting solutions. We have opened VISUM, gone through all the procedures, studied the database, and applied almost each VISUM function in our scripts. We stripped VISUM from its GUI and now we are able to provide you with professional VISUM scripting services. That’s why apart from providing VISUM users with off-the-shelf products we offer personalized services aiming to solve your problem. We will diagnose workflow, identify weaknesses and time consuming operations to propose solutions on how to create modeling environments tailored to your needs.

Just look at our off-the-shelf products catalogue and you will see our abilities. We are sure that our highly-skilled engineers can solve your problems.

Additionally, we invite you to contact and speak to us about your workflow – we can give you hints on improvements based on our VISUM scripting know-how.

More details on offers, terms and conditions is available at sales section)